Οι μουσικές ανακαλύψεις του Πυθαγόρα μέρος 2 και 3 καθώς και η Τεχνολογία μουσικών του κ.Ερρίκου Κελαϊδή ήταν προβολές για μία μόνο ακρόαση. 

Οι προβολές Μουσικές Ανακαλύψεις του Πυθαγόρα μέρος 1 και η Επιγραφή του Ευριπίδη θα παραμείνουν δημόσιες μέχρι και την Πέμπτη 2/9