Πρόγραμμα Σάμος 19-23 Αυγούστου / Program Samos August 19-23

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/08

16:00-20:00 ART FOR MARATHOKAMPOS (εντός του Μαραθόκαμπου)

17:00-19:00 Παιδικό GRAFFITI (Αγ.Αντώνιος)

18:00-20:00 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΟ

18:00-20:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΚΙΤΣΟΥ Post.pigment (Παλιά Κοινότητα)

18:00-20:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΥΨΟΤΕΧΝΙΑΣ culture prosperity (ΚΑΜΑΡΑ ΡΗΝΑ)

20:00-22:00 ΓΙΟΡΤΗ στην ΚΑΜΑΡΑ ΡΗΝΑ

 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/08

12:00-17:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ / ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑ (Παλιά Κοινότητα)

17:00-19:00 Παιδικό GRAFFITI (Αγ.Αντώνιος)

16:00-20:00 ART FOR MARATHOKAMPOS (εντός του Μαραθόκαμπου)

18:00-20:00 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΜΕ ΞΕΝΑΓΟ

18:00-20:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΚΙΤΣΟΥ Post.pigment (παλιά κοινότητα)

18:00-20:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΥΨΟΤΕΧΝΙΑΣ culture prosperity (ΚΑΜΑΡΑ ΡΗΝΑ)

20:00-22:00 ΓΙΟΡΤΗ στις ΤΑΒΕΡΝΕΣ (Αγ.Αντώνιος)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/08

11:00-13:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ/ ΒΡΑΧΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ (Παλιά Κοινότητα)

17:00-19:00 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΛΑΚΚΑ)

18:00-20:00 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ

18:00-20:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΚΙΤΣΟΥ Post.pigment (Παλιά Κοινότητα)

19:00-20:00 ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / Νάντια Γαβαλά / Antonio Alexandre Diavati Manuel (ΛΑΚΚΑ)

20:00-22:00 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ- ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑ – ΛΥΚΕΙΟ Peano (ΛΑΚΚΑ)

Θεατρική παράσταση στα Αγγλικά με υπερτιτλισμό στα Ελληνικά, με ενδυμασία εποχής (6ος αιώνας π.Χ.), σε πρωτότυπο σενάριο, που συντάχθηκε με βάση αρχαίες μαρτυρίες για τον Πυθαγόρα και τους Πυθαγόρειους και αναπτύσσει μαθηματικές και φιλοσοφικές έννοιες του Πυθαγόρα. Ηθοποιοί,Μουσικοί:16 μαθητές της τάξης 2ACLτου Λυκείου Peano της Tortona Ιταλίας. Σενάριο-Σκηνοθεσία:Καθηγητές Pinuccia Scuzzarella και Matteo Torre.

 

ΤΡΙΤΗ 22/08

11:00-13:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ/ ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ (Παλιά Κοινότητα)

11:00-18:00 ‘’AN ESTHONIAN LOOK ON SAMOS’’ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΣΘΟΝΩΝ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΩΝ.(ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΣ)

Lilian Mosolainen
Tiiu Rebane
Liisa Kruusmägi
Vilen Künnapu
 

11:00-18:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ/ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (Παλιά Κοινότητα)

17:00-19:00 ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΟΥΓΚΑ)

18:00-20:00 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ

18:00-20:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΚΙΤΣΟΥ Post.pigment (Παλιά Κοινότητα)

19:00-20:00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ / ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΝΣΤΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΟΥΓΚΑ)

20:00-22:00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  (ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΟΥΓΚΑ)

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/08                                                             

11:00-18:00 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΑΡΧΑΙΟΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ-ΑΡΧΑΙΟΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ (Παλιά Κοινότητα)

17:00-19:00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (ΛΟΥΓΚΑ) 

Εργαστήριο με θέμα «Η λωρίδα του Möbius & DNA: Ένα ζήτημα ομοιότητας», δίωρη δραστηριότητα για παιδιά (9 – 12 ετών) με τον Dr Raúl Pérez-Enríquez, Universidad de Sonora (Jubilado).

18:00-20:00 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ

18:00-20:00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ, Ξενοφών Μουσάς, Raul Perez-Enriquez, Villen Künnapu. (ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΟΥΓΚΑ)

 Vilen Künnapu, Εσθονός καλλιτέχνης, αρχιτέκτονας και στοχαστής “MYSTICAL ASPECTS IN ART AND ARCHITECTURE”.

-Matteo Torre, Μαθηματικός – Tortona ”Η ΤΈΧΝΗ ΤΗΣ ΑΤΈΛΙΑΣ: ΤΟ Φ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ”

Ξενοφών Μουσάς, Καθηγητής Φυσικής Διαστήματος, Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής, ΕΚΠΑ. ”ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ”

– Raúl Pérez-Enríquez, Universidad deSonora (Jubilado). ”ΕΝΑ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟ ΡΟΛΟΙ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ”

20:30-22:00 ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΧΟΡΟΔΡΑΜΑ ‘’ΟΙ YMNOI TOY ΟΡΦΕΑ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ’’.(ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΟΥΓΚΑ)

 

SATURDAY 19/08

16:00-20:00 ART FOR MARATHOKAMPOS (inside Marathokampos)

17:00-19:00 Children’s GRAFFITI (St. Anthony)

18:00-20:00 HISTORICAL ROUTE OF MARATHOKABOU WITH A GUIDE

18:00-20:00 SKETCH SEMINAR Post.pigment (Old Community)

18:00-20:00 PLASTER WORKSHOP culture prosperity (Rina)

20:00-22:00 PARTY at RINA

 

SUNDAY 20/08

12:00-17:00 VOCAL, MUSIC SEMINAR / IRINI KONSTA (Old Community)

17:00-19:00 Children’s GRAFFITI (St. Anthony)

16:00-20:00 ART FOR MARATHOKAMPOS (inside Marathokampos)

18:00-20:00 HISTORICAL ROUTE OF MARATHOKAMPOS WITH A GUIDE

18:00-20:00 SKETCH WORKSHOP Post.pigment (old community)

18:00-20:00 PLASTER WORKSHOP culture prosperity (Rina)

20:00-22:00 PARTY in TAVERNS (St. Anthony)

 

MONDAY 21/08

11:00-13:00 FREE DRAWING SEMINAR/ Vrachnis Manolis (Old Community)

17:00-19:00 PHILOSOPHY FOR CHILDREN (LAKKA)

18:00-20:00 HISTORICAL ROUTE OF MARATHOKAMPOS

18:00-20:00 SKETCH SEMINAR Post.pigment (Old Community)

19:00-20:00 PHILOSOPHICAL LECTURES / Nadia Gavala / Antonio Alexandre Diavati Manuel (LAKKA)

20:00-22:00 THEATER PERFORMANCE – CRIME IN THE UNDERGROUND – Peano HIGH SCHOOL (LAKKA)

A theatrical performance in English with Greek surtitles, in period costume (6th century BC), in an original script, based on ancient accounts of Pythagoras and the Pythagoreans and developing mathematical and philosophical concepts of Pythagoras. Actors, Musicians: 16 students of class 2ACL of Lyceum Peano, Tortona, Italy. Screenplay-Direction: Professors Pinuccia Scuzzarella and Matteo Torre.

TUESDAY 22/08

11:00-13:00 FREE DRAWING SEMINAR/ SEVASTAKI MARIA (Old Community)

11:00-18:00 ”AN ESTHONIAN LOOK ON SAMOS” ARTISTIC ACTIVITY OF ESTONIAN ARTIST. (MARATHOKAMPOS)

Lilian Mosolainen
Tiiu Rebane
Liisa Kruusmägi
Vilen Künnapu
 
 

11:00-18:00 DOCUMENTARY OF THE WORLD/ INTERNATIONAL FESTIVAL OF IERAPETRA (Old Community)

17:00-19:00 MUSIC SEMINARS FOR CHILDREN (LOUNGA)

18:00-20:00 HISTORICAL ROUTE OF MARATHOKAMPOS

18:00-20:00 SKETCH SEMINAR Post.pigment (Old Community)

19:00-20:00 MUSIC LECTURE 100 YEARS MARIA KALLAS / IRINI KONSTA (LOYNGA)

20:00-22:00 MUSIC PERFORMANCE 

 

WEDNESDAY 23/08

11:00-18:00 INTERNATIONAL CONGRESS OF ARCHAEOASTRONOMY-ARCHAEAOSTROPHYSICS (Old Community)

17:00-19:00 MATHEMATICS SEMINARS FOR CHILDREN (LOUNGA)

Workshop on “The Möbius strip & DNA: An issue

similarity”, a two-hour activity for children (9-12 years old) with Dr

Raúl Pérez-Enríquez, Universidad de Sonora (Jubilado).

18:00-20:00 HISTORICAL ROUTE OF MARATHOKAMPOS

18:00-20:00 MATHEMATICAL LECTURES, Xenophon Mousas, Raul Perez-Enriquez, Villen Künnapu, Matteo Torre (LOYNGA)

Xenophon Moussas, Professor of Space Physics, Department of Astrophysics, Astronomy and Engineering, Faculty of Physics School of Science National and Kapodistrian University of Athens. “FROM PYTHAGORAS TO THE MECHANISM OF ANTIKHYTHEARS”

 Raúl Pérez-Enríquez, Universidad de Sonora (Jubilado). “Memorial Mechanism of Antikythera for Hermosillo (MAMH)”

 Vilen Künnapu, Estonian artist, architect and thinker “MYSTICAL ASPECTS IN ART AND ARCHITECTURE”.

-Matteo Torre, Mathematician Liceo “G. Peano” – TortonaL’ARTE DI ESSERE IRRAZIONALI: E Φ IN MATEMATICA E ARCHITETTURA”

20:30-22:00 ENDING CEREMONY DANCE DRAMA “ORPHEU’S YMNOI MEET JAPAN” (LOYNGA)Mathematician Liceo “G. Peano” – Tortona